Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Raad en Daad, gevestigd te Opmeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41234576, hierna te noemen: `de Stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons, als vrijwilliger of als klant/hulpvrager. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust telefonisch op nummer 06 - 3305 5950 of via de mail, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

In onderstaande overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel 1:                    Administratie vrijwilligers
Reden:                    Vrijwilligers kunnen benaderen voor activiteiten en betrokken houden bij de stichting
Welke gegevens:    Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, E-mail adres
                               Geboortedatum, Inzetbaar voor welke hulpactiviteiten
                               Registratie van het overlegd hebben van een VOG
Hoe lang:                Zo lang de vrijwilliger zich beschikbaar houdt voor de stichting.
                               We blijven oud-vrijwilligers benaderen met informatie en hulpvragen om het netwerk optimaal                                      te benutten. Op verzoek wordt ook dit beëindigd.                                                                                                           De overlegde VOG wordt door de stichting slechts ingezien en niet ingenomen.

Voor wie:                Gegevens van vrijwilligers worden NIET aan derden verstrekt.
                               Wanneer dit nodig is benadert de vrijwilliger deze derde zelf.

Doel 2:                    Administratie 'klanten'
Reden:                    Noodzakelijk om hulp te kunnen organiseren
Welke gegevens:    Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer
                                Aard van de hulpvraag
Hoe lang:                 De gegevens worden verwijderd zodra de hulpverlening beëindigd is.
Voor wie:                 Gegevens van 'klanten' worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming                                        vooraf van de klant.
                                Met het Wijkteam Opmeer wordt in voorkomend geval overleg gepleegd over optimale                                                  hulpverlening.

Doel 3:                     Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief aan vrijwilligers
Reden:                     Hulpvragen uitzetten, ontwikkelingen melden en betrokkenheid bevorderen
Welke gegevens:     Voornaam, Achternaam, E-mailadres
Hoe lang:                 Wordt uitsluitend op verzoek beëindigd, ook nadat de vrijwilligersactiviteiten zijn gestopt.
Voor wie:                  N.v.t.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren..

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Zo versturen wij bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven en collectieve mails m.b.v. 'BCC' .

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige als vrijwilliger wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons secretariaat via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 06 - 3305 5950.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.