Overheden (en verzekeringen) doen steeds meer een stapje terug bij de hulp aan ouderen en mensen met een beperking. Juist in die situatie kan een vrijwilliger veel betekenen voor een ander en dat geeft veel voldoening.

Raad en Daad organiseert verschillende activiteiten en heeft dus allerlei vrijwilligers nodig. U kunt zich voor één bepaalde activiteit aanmelden of als breder inzetbare kandidaat. Als er vraag naar hulp is die nog niet door anderen wordt georganiseerd, proberen we daar een oplossing voor te vinden. De activiteiten die we verrichten zijn nog volop in beweging. Als we een specifieke vrijwilliger zoeken vermelden we dat op deze site.  We zijn ook blij met mensen die we in ons bestand mogen opnemen voor als er eens korte en/of bijzondere klussen zijn.

De tijd die je investeert hangt erg af van de activiteit en de afspraken die we maken. In een oriënterend gesprek kunnen we daar meer over zeggen.

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Ook daar geldt: afspraak is afspraak. We maken geen contract, maar gaan er wel van uit dat afspraken worden nagekomen. Dat mag de vrijwilliger ook van ons verwachten. Om dat in goede banen te leiden heeft elke vrijwilliger een vast aanspreekpunt.

Het verrichten van vrijwilligerswerk is niet leeftijdsgebonden. Uit veiligheidsoverwegingen hanteren we voor de inzet als chauffeur een maximum leeftijd van 80 jaar.

Tenslotte vragen we van onze vrijwilligers ‘integriteit’. Ze gaan vaak om met kwetsbare mensen en horen en zien mogelijk dingen waarvan we verwachten dat ze deze voor zichzelf houden. En soms is het juist wenselijk dat de contactpersoon wordt geïnformeerd, omdat er wellicht aanvullende hulp moet worden geboden

Daarom vragen wij u om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).  Dat is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justitie screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. De VOG wordt achteraf vergoed.