Nieuwsbrief oktober 2018

Vrijwilligersbijeenkomst 11 oktober 2018

We kunnen terugkijken op een gezellige en goed bezochte vrijwilligersochtend.
Tegen 10.00 uur troffen we elkaar met een twintigtal mensen bij Brasserie 1718 in Hoogwoud waar de koffie met wat lekkers klaar stond. Dit deel stond vooral in het teken van ontmoeting en gezelligheid. Tegen 11.00 uur werden we verwacht bij 'De Graaf Mobiliteit en Welzijn' aan de Westerboekelweg.
De meesten van ons kennen dit bedrijf wel van de 'kleine autootjes'. Minder bekend is dat ze zich ook richten op andere vormen van mobiliteit. De eigenaar, Marcel de Graaf uit Hoogwoud liet tijdens een geanimeerde rondleiding zien dat je er al weer een jaar of drie terecht kunt voor rollators, scootmobielen, wandelstokken, sta-opstoelen enz. enz. "Dat doen we al weer een jaar of drie met veel plezier. Ook huren van dit soort zaken is mogelijk en natuurlijk verrichten we ook het noodzakelijke onderhoud." Even na twaalven ging ieder tevreden zijns weegs. 

                    bezoek de graaf               toonzaal de graaf

Privacywetgeving
We hebben er allemaal wel van gehoord of mee te maken gehad, de nieuwe europese privacywetgeving (AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming). Alle bedrijven, organisaties e.d. moeten zich aan nieuwe, strenge regels houden ter bescherming van uw privacy. En dat geldt ook voor ons als stichting.... Zonder het allemaal erg bureaucratisch te willen maken moeten we toch een paar maatregelen nemen. Een daarvan is het opstellen en publiceren van een privacyverklaring. U vindt die bij de mail waarmee deze nieuwsbrief wordt gestuurd en inmiddels staat hij ook op de website.
Verder zullen we nieuwe vrijwilligers een inschrijfformulier voorleggen waarin een paar afspraken over privacy worden vastgelegd. Zo'n formulier voegen we ook bij de mail.
Als u vragen of opmerkingen hebt horen we dat graag!

Versterking gezocht
We zoeken versterking voor ons team dat de informatieve huisbezoeken aan 75-jarigen doet! Wilt u meedoen of weet u iemand, neem dan even contact op met Agaath Hakvoort via ons algemene nummer (06 - 3305 5950).
Ook voor diverse andere activiteiten kunnen we versterking gebruiken, mag ook voor een beperkte periode.

Mutaties vrijwilligers
Er zijn de afgelopen periode geen vrijwilligers gestopt.
Als nieuwe vrijwilligers mogen we verwelkomen Paul Mooij.
We hebben momenteel weer totaal 55 vrijwilligers.

N.B. Reacties, suggesties, op- en aanmerkingen zijn altijd welkom. Dat kan via de mail naar het secretariaat (zie boven) of telefonisch met een van de bestuursleden (zie de website).