Voor vervoer naar bijvoorbeeld huisarts, winkels of ziekenhuis kan een beroep worden gedaan op de vrijwilligers van Raad en Daad.

Een verzoek om ondersteuning kan – minimaal 24 uur tevoren - telefonisch worden gedaan bij de stichting: 06 - 33 05 59 50 (of bij een u reeds bekende contactpersoon). 

De telefoniste neemt uw gegevens op en vraagt of ook begeleiding nodig is. Zij zoekt vervolgens een beschikbare vrijwilliger en maakt met hem/haar afspraken voor uitvoering. De klant wordt teruggebeld met de naam van de chauffeur en eventuele details.

De kosten in 2019 zijn ongewijzgd en bedragen:

- Buiten de bebouwde kom € 0,30 per km + kosten parkeren indien van toepassing. Bij een geschatte wachttijd van meer dan  1,5 uur kán de vrijwilliger besluiten tussentijds naar huis te gaan. De extra kosten worden dan in rekening gebracht. Dit wordt zoveel mogelijk vooraf aangegeven.

- Binnen de bebouwde kom wordt een vaste vergoeding van € 2,50 in rekening gebracht, ongeacht of de chauffeur tussentijds naar huis gaat en ongeacht of de klant mee terug rijdt.  N.B. De kern Opmeer-Spanbroek-Zandwerven-Hoogwoud geldt hierbij als één bebouwde kom. Aartswoud, De Weere, Wadway gelden als separate bebouwde kommen.

 

Er zijn ook andere mogelijkheden: klik hier voor meer informatie.